Földmérési alappontok pótlása,helyreállítása

Geodézia Kelet Zrt. > Szolgáltatások > Földmérési alappontok pótlása,helyreállítása

Cégünk több éves tapasztalat alapján vállalja a földmérési alappontok pótlását. Teljeskörű kivitelezés és dokumentálás.

 

földmérési alappont geodéziai mérésekhez használt vízszintes vagy magassági alappont. Az Egységes országos magassági alaphálózat vonatko­zá­­si rendszerét fizikailag képviselő, az egységes koordinátarendszerbeli felmérések keretét bizto­sító és a helyszínen állandósított pontok.

Az alappontok védelme, védőberendezések, őrpontok

Az alappontokat stabil kiépítésükön túl is védeni kell a gondatlan vagy szándékos károkozástól. A művelés alatt álló területeken elhelyezett alappontok komoly veszélynek vannak kitéve az ott dolgozó mezőgazdasági munkagépek miatt, a lakott területen található pontokban a vandalizmus okozhat károkat. Az értékesíthető részeket tartalmazó alappontoknál jelentős a lopás veszélye.

Amennyiben egy alappont olyan mértékű károsodást szenved, ami az alappontként történő felhasználását lehetetlenné teszi, akkor azt mondjuk, hogy az alappont elpusztult.

Az alapponttal szembeni követelmények a következő pontokban foglalhatók össze:

Állandó módon van megjelölve.

Mozdulatlannak tekinthető.

Kicsi azonosítási hiba terheli.

Fölös számú méréssel van meghatározva.

A mérések mindegyike hibahatáron belül van.

Magasabb rendű (esetleg azonos rendű) pontokból származik.

Az adott pontok ugyanahhoz a vonatkoztatási rendszerhez tartoznak.

Helymeghatározó adatai nagy pontossággal ismertek.

A koordinátaszámítás számszerű eljárással, az összes mérés figyelembevételével történt.

A mérés és számítás folyamata jól dokumentált.

 

A rendűségének megfelelő pontossággal meghatározott helymeghatározó jellemző szerint az alappont lehet:

magassági alappont

vízszintes alappont

Vízszintes alapponthálózatok rendűsége Magyarországon

Elsőrendű

Harmadrendű

Negyedrendű

Ötödrendű, felmérési

Magassági alappontok rendűsége

Elsőrendű

Másodrendű

Harmadrendű

Negyedrendű

 

Geodézia Kelet Zrt.

Székhely:

H-4025 Debrecen. Hunyadi utca 2-4. I em.

Központi ügyintézés helye, postacím:

6300 Kalocsa, Szent István Király u. 30.

Mobil: +36-20-957-9130

 

Adószám: 26090812-2-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000571

www.geodeziakeletzrt.hu

e-mail: titkarsag@geodeziakeletzrt.hu