BIM teljeskörű felmérés és dokumentáció készítés

BIM-modellezés A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával.
A modellezési és az osztályozási módszerek befolyásolják az elkészült modellből kinyerhető információk minőségét és alkalmazhatóságát. A megoszthatóság miatt az egyes szakági szereplők hozzáférhetnek a létrejövő modellhez, különböző jogosultságok beállítása mellett megtekinthetik, módosíthatják azt,  valamint kiegészíthetik az általuk létrehozott állományokkal és az egyes elemekhez metaadatokat rendelhetnek. A BIM-modellezés folyamatát optimális esetben minden projektszereplőnek ismernie kell a saját feladataira vonatkoztatva.

Georeferálás A projekt földrajzi helyzetének hosszúsági és szélességi
fokok vagy egyéb koordináta-egységek által történő, valamely vetületi rendszer (pl. EOV, WGS84) szerinti meghatározása.

GUID – Globally Unique Identifier (globálisan egyedi azonosító)
A globális egyedi azonosító (Globally Unique Identifier) lehetővé teszi a modellben lévő objektumok egyedi azonosítását. Használata ebben az összefüggésben az IFCadatcserénél jelenik meg, ahol minden objektumhoz IFCGUID rendelhető, ami minden esetben 22 karakterből áll. A BIM-modellező és ellenőrző programok a GUID alapján azonosítják a 3D-s elemeket (objektumokat). A karaktersor véletlenszerűen vagy előre meghatározott szabályok szerint generálódik, így biztosítva két elem biztosan eltérő  azonosítóját. Pl. egy véletlenszerű objektum GUID-ja: 3ivSVuEXjCTBicvG$DPyCR
Egy objektum törlésével annak GUID-ja és az arra vonatkozó minden hivatkozás is törlődik a modellből.

BIM-DIMENZIÓK
2D (CAD) Térbeli elemek (építmények, épületek) kétdimenziós síkokra (xy, xz, yz síkok) vetített vektorgrafikus ábrázolása. Egy térbeli elem pontosan definiálhatóvá válik egy kétdimenziós koordináta-rendszerben, ha annak metszősíkjai kellő számban – legalább három, egymással szöget bezáró
síkkal felvéve – és megfelelő helyen kerülnek meghatározásra. A térbeli elem rekonstruálásához több 2D-rajz együttes vizsgálata és értelmezése szükséges.

3D (CAD) Kizárólag geometriára, elhelyezésre és megjelenítésre vonatkozó információtartalommal bíró térbeli elemek (építmények, épületek) virtuális térben történő elhelyezése és megjelenítése. A modellről 2D- és 3D-nézet is  létrehozható. A térbeli elem a modell pontosságának megfelelően követi a valós elem geometriáját, a térbeli elem a virtuális térben a látvány alapján megérthető.

3D BIM-modell Több, egymással kapcsolatban álló elem információközpontú fejlett geometrikus modellje. Magyar megnevezése többnyire „BIM-modell”, mely háromdimenziós és parametrikus épületelemekből virtuális térben épített, többletinformációval rendelkező vizuális modellt jelent. „Digitális ikertestvére” (digital twin) a valós épület fizikai és funkcionális tulajdonságainak. A többletinformációt a virtuális épületelemek egymáshoz való viszonya és a hozzáadott paraméterértékek jelentik, amelyek a 3D-modellben rendeződnek adatbázisba. A 3D BIM-modell alapján az egyes modellelemek egyértelműen azonosíthatók és anyagmennyiségük meghatározható.

4D BIM-modell Az adott épületelem kivitelezési ideje és ütemezése a 3D BIM-modellből származó anyagmennyiségi adatok és a megfelelő munkanorma-értékek szorzata alapján nagy pontossággal meghatározhatóvá válik. Az így kiszámított értékek és az elemekhez kapcsolt időtényező segítségével megjeleníthető az épületelem kivitelezésének kezdeti és befejezési időpontja is.  4D BIM-szoftver segítségével animáció készíthető az építkezés folyamatáról a könnyebb érthetőség érdekében.

5D BIM-modell A 3D BIM-modell által szolgáltatott anyagmennyiségek, valamint az elemekhez kapcsolódó munkanorma adatokból számított idő mint dimenzió (4D), kiegészíthető a kivitelezési költségekkel, ezt nevezzük ötödik dimenziónak (5D). Az anyagmennyiségi- és költségadatok, valamint az
előállításhoz szükséges időnormák egy 4D/5D BIMszoftverben kapcsolhatók össze a virtuális modellelemekkel. Segítségével az építkezés folyamata minden épületelem pontos kivitelezési költségével együtt vizuálisan bemutatható. Használatával költségbecslés, költségvetés, valamint pontos pénzügyi ütemezés is készíthető.

6D BIM-modell A geometrikus 3D BIM-modell elemekhez energetikai és épületfizikai adatok csatolásával létrejövő modell, melynek segítségével energiafelhasználási analízisek, fenntarthatósági számítások és életciklus-elemzések készíthetők. Tartalmazhatja az egyes építőanyagok és épületelemek
gyártási és beépítési adatait, előírt (javasolt) karbantartási gyakoriságát és idejét, élettartalmát, optimális működésének szabályait. Ezáltal az épület energiafelhasználása és fenntarthatósága optimalizálható.

7D BIM-modell A geometrikus 3D BIM-modell elemekhez csatolt adatok (felhasználói leírások, specifikációk, garanciák stb.) segítségével az épület üzemelési és használati fázisában a létesítménygazdálkodási folyamatok és az azokat kisszolgáló rendszerek támogathatók. Az ebbe a kategóriába sorolható, virtuális térbeli elemekhez kapcsolt adatok CAFM- (Computer Aided Facility Management) rendszerben történő rendszerezése és feldolgozása könnyebbé,
átláthatóbbá és egyszerűbbé teszi az épületüzemeltetési feladatok ellátását.